Altruizem, izjema potrjuje pravilo

Altruizem je vedenje delovanja za druge.

Altruizem je beseda, ki ni ravno pogosto slišana ali prebrana. Zatorej marsikdo niti ne pozna njenega pomena. Altruizem je nekakšna vmesna različica vedenja posameznika med individualizmom in egoizmom. Pomeni delovati v okviru lastne angažiranosti za dobrobit drugih sicer včasih tudi za ceno kvalitete lastnega življenja oziroma lastne koristi. Na kratko povedano je to neka oblika obnašanja altruistične osebe žrtvovanja sebe za dobrobit drugih.

 

 

Altruizem je magnetno povezan z etiko in moralo.

Altruizem magnetično deluje v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Še posebej mora altruističen človek delovati v okviru splošnih etičnih pravil in norm, da svoje trpljenje občuti v manjši meri in v krajšem časovnem obdobju. V naprotnem primeru bi bilo takšno vedenje povsem nelogično saj bi lahko tovrstnega posameznika pripeljalo v pogubo brez konkretnih željenih rezultatov. Sicer na svetu ni človeka, ki ne bi občutil nikakršnega trpljenja saj nam je vsem že v osnovi dan življenjski paket kot so nesreče, bolezni, staranje in smrt. Temu se ne more izogniti prav nihče izmed nas ne glede na to kako deluje. A vendar velja splošno načelo, ki se izkaže v praksi za bolj pravilno, in sicer da v kolikor delujemo pozitivno so razne težave in tegobe manj občutno obsežne. Vsako negativno ravnanje prej ali slej prinese tudi manj prijetne rezultate.

 

Altruizem in bumerang efekt.

Danes premalo poudarjamo kako živeti v skladu s splošnimi osnovnimi etničnimi pravili ter normami, kar načeloma na dolgi rok zelo verjetno vodi v vsesplošni kaos. Vsaka akcija ima svojo reakcijo, se pravi vsako dejanje ima svojo posledico. Ni težko povezati točk do kakšnih rezultatov pridemo v enem in v drugem primeru. Morda ne danes, morda ne jutri, ampak prej ali slej se kolo obrne in žanjemo, kar smo sadili. Altruizem kot vedenje posameznika ima težnjo po nekih točno določenih rezultatih načeloma za vsesplošno dobrobit in korist. Življenje posameznika kot altruista ni enostavno in je postavljeno pogosto pred različne ovire. Zatorej je v prvi vrsti poudarek na vztrajnosti kot tudi na proaktivnem delovanju. Včasih tudi ne glede na okolje in okoliščine. A vendarle ti posamezniki ne samo, da nekako postavljajo temelje prihodnosti ampak tudi dokazano pišejo zgodovino. Bodisi v negativnem ali pozitivnem smislu. To je dostikrat odvisno od samega namena takšnega delovanja posameznika, njegovih zastavljenih ciljev ter trenutna praktična razširjenost etike in morale med množico. Večja kot je stopnja tega zadnjega bolj pozitivni so rezultati v gospodarskih panogah, političnem okolju ali pa zgolj v nekih manjših družbenih skupinah.

 

Altruizem kot vrtnica, čudovit cvet in bodeče trnje na steblu.Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button