Elektromagnetno polje vseskozi in vsepovsod

Elektromagnetno polje okoli in znotraj nas.

Elektromagnetno polje je fizično polje, kjer poteka interakcija električnega in magnetnega polja. To je tam, kjer se fizičnemu polju z električno napetostjo pridruži še njen tok. Pri takšnem obratovanju ali praktični uporabi se oddaja sevanje elektromagnetnega polja, ki še vedno buri duhove s pojavljajočimi zaenkrat še odprtimi vprašanji, kako vse to vpliva na človeško telo in psiho. V določeni meri se človeški organizem adaptira na tovrstne pojave tudi zato, ker mu je tako delovanje poznano, saj v našem telesu poteka podobna interakcija. V človeškem telesu obstaja majhna električna vsebina. Tudi srce jo potrebuje, da lahko opravlja svojo funkcijo.

 

Elektromagnetno polje poznan sopotnik Zemlji in človeku.

Zemlja in vsako živo bitje na njej ima svoje elektromagnetno polje. Dokazano je, da se naše lastno elektromagnetno polje spreminja sočasno z našim razpoloženjem, voljo. S tem področjem se predvsem ukvarja kvantna znanost in biokibernetika. Ob vsakem delovanju elektromagnetnega polja je neizogibna posledica sevanje, ki se oddaja od vira v neposredno okolico. Danes to poteka praktično vseskozi in vsepovsod ter je našim očem nevidno. Sicer ni nujno, da je prav vsako tovrstno delovanje našemu zdravju škodljivo. V velikih primerih izpostavljenosti je količina še vedno znotraj meje sprejemljivega  oziroma za nasprotje tega ni konkretnih močnih dokazov, ki pa bi verjetno glede na razpoložljivo inovativno tehnologijo že bilo, če bi za to obstajali utemeljeni razlogi. Ker se to področje nenehno spreminja in razvija ter predvsem multiplicira, raziskave v tej smeri konstantno potekajo. V našem okolju večinoma delujejo nizki nivoji elektromagnetnih polj, katerim smo povečini izpostavljeni kratkotrajno. Za te pa v osnovi velja, da ne povzročajo pretiranih negativnih efektov, bioloških odzivov na človeško telo ali posebnih abnormalnih vedenj. Res pa, da po drugi strani za to tudi ni nikakršne garancije, tako da neka negotovost še vedno visi v zraku.

 

Posebna karakteristika elektromagnetnega polja je frekvenca.

Frekvenca ali dolžina valovanja označuje časovne cikle v kombinaciji z dolžino valovanja, ki potuje s svetlobno hitrostjo. Hitrejša kot je frekvenca krajša je valovna dolžina oziroma distanca med dvema cikloma znotraj te. Višja kot je frekvenca več je energije. Zanimivo je to, da lahko zelo visoke frekvence celo prelomijo vez med dvema molekulama.

 

Ščit pred sevanjem elektromagnetnega polja.

Zelo močan ščit pred sevanjem elektromagnetnega polja je vsekakor kovinskega izvora. Vsi ostali naravni običajni materiali na primer betonirani zidovi, drevesa predstavljajo šibkejši ščit. To predvsem velja za zelo visoke frekvence, ki lahko povzročijo negativen biološki odziv. Za take poznane primere je potrebna harmonizacija v prostoru oziroma okolju. Pomemben podatek je tudi to, da električno polje obstaja ob stanju vklopljenosti in odklopljenosti medtem ko, magnetno polje deluje samo pri stanjih vklopljenosti. Običajne naprave v našem vsakdanjiku oddajajo tovrstno sevanje znotraj mej normalnega in sprejemljivega. Se pravi, da ne puščajo dokazanih posledic na človeškem telesu ob uporabi oziroma delovanju. Dobro pa je vedeti, da pri tem pomembno vlogo igra razdalja med virom sevanja in našim telesom. Z širjenjem dolžine se manjša količina sevanja. Na primer pri razdalji 30 centimetrov se pri večini običajnih naprav sevanje zmanjša za 100 krat. Še bolj drastično se to zgodi pri razdalji 1 metra ali več.

 

Poleg vode in zraka danes elektrika nepogrešljiva.

 Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button