Etika in morala, dejanja povedo vse

Etika in morala, stičišče individualizma in človeške civilizacije.

Etika in morala sta sorodna izraza, ki se dotikata področja na katerem se stikata individualizem in celotna družba oziroma človeška civilizacija. Navzven se kaže kot zmožnost uporabe zdravega razuma ob upoštevanju njegovih mej. Temi sta tesno povezani z vrednotami, se pravi s tem za kaj si prizadevamo kot posameznik ali pa kot celotna družba. Gre za skupek določenih moralnih vrednot in običajev v neki skupnosti.

 

 

Etika, filozofski nauk o dobrem in zlu.

Etika je veda, filozofski nauk, ki obravnava načela o pozitivnem in negativnem glede na človeško usmerjenost v dobro ali zlo. Človeško hotenje in ravnanje ni nujno, da je vedno usklajeno, v kolikor so upoštevana splošna načela o etiki in morali. Sama veda je precej vezana na politiko, ne samo na politiko političnega sistema temveč jo najdemo tudi v drugih vrstah politike. V gospodarskem sektorju se na primer srečujemo s poslovno etiko v poslovnih politikah, v raznih religijah vsi poznamo tradicionalno etiko, v političnem sistemu se le ta ukvarja z blaginjo ljudi. Etika predstavlja v osnovi odgovornost za skupne vrednote, norme in načela v povezavi z vsesplošno družbeno korist glede na globalno razmišljanje in skrb. V praksi se razvitost etične zavesti pri ljudeh kaže v primerih, ko se znajdejo na razpotjih med različnimi vrednotami. Pozitivna ravnanja vplivajo na ohranitev družbenega ravnovesja in naj bi vedno težila k doseganju popolnega potenciala.

 

Morala, pokazatelj človekovega vsestranskega odnosa.

Morala predstavlja človekov odnos do sveta, do ljudi in do sebe. Posledica oziroma rezultat manifestacije je kvaliteta medsebojnih odnosov v smislu dobrega in zla. Morala obsega napisana in tudi nenapisana pravila odločanja v skladu s filozofijo etike. Posamezniki se med sabo razlikujemo, kar je povsem normalno, a prav zato je pomemben dobro razvit čut za etiko in moralo pri posamezniku v kolikor želimo zdravo družbo. Temeljne vrednote, etika in morala oblikujejo prihodnost. zato je potrebno delovati pošteno in verodostojno v kolikor želimo doseči blagostanje s popolnoma izkoriščenim potencialom, ki se nam sam po sebi ponuja. V današnjih časih sta integriteta in čast prevečkrat postavljeni predaleč v ozadje. Čas je, da stopita višje na stopničke globalne civilizacije.

 

Etika in morala imata korenine v zgodovini.

Zgodovinsko gledano se etika in morala tesno prepletata s politiko oziroma delujočimi političnimi sistemi v posameznih obdobjih. Danes ni nič drugače. Osnovne povprečne težnje civilizacije se ne spreminjajo samo dostikrat so pozabljene. Politika kot oblast, ki usmerja družbo s pomočjo države mora upoštevati splošna načela etike in morale, da lahko učinkovito deluje. Država ni le geografsko območje temveč so del nje tudi prebivalci. To velja tudi za ostale skupnosti, ki usmerjajo človeško dejavnost. Dosledno uresničevanje pravil je pomembno, kadar gledamo iz zornega kota dobrobiti celotne družbe.

 

Etika in morala, gradnika blaginje prihodnosti.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button