Monetarna politika centralne banke

Monetarna politika in gospodarske razmere v državi.

Monetarna politika je poseben sistem, ki združuje določene ukrepe, katere izvaja in vodi centralna banka. Celoten sistem deluje z namenom in težnjo po uravnavanju ekonomskih ciljev tako na kratek kot tudi na dolgi rok. Celotno delovanje monetarne politike strmi k harmoničnem obtoku količine denarja, kar posledično vpliva in določa stanje gospodarskih razmer v državi. Kot monopolni predstavnik tovrstnega sistema je potem takem tudi edini izdajatelj in ponudnik denarja, se pravi papirnatih bankovcev.

 

Centralna banka in njena glavna funkcija.

Če povzamem centralna banka določa dostopnost in ceno denarja na trgu, kar sicer neposredno vpliva na finančno, ekonomsko sliko prebivalcev neke države. Denar v tovrstni fizični obliki (bankovci, kovanci,... ) se potem nadaljno v praksi uporabljajo za menjavo, plačilo storitev in izdelkov ter podobno. Predhodnik monetarnega načina poslovanja je bila blagovna menjava, blago za blago brez posredovanja denarja oziroma vmes so trgovali tudi z žlahtnimi kovinami na primer zlato.

 

Kriptovaluta, denar v elektronski obliki.

Kriptovaluta je denar v elektronski obliki in se danes kar precej množično uporablja kot menjalno sredstvo. Oblikovano je bilo predvsem za izmenjavo informacij. V Sloveniji tovrstne valute niso prepovedane, a vendarle so v naši zakonodaji zaenkrat še premalo definirane. Dobiček pridobljen s kriptovalutami sicer ni obdavčen po drugi strani pa se pri dohodku pridobljenemu iz tega naslova upošteva davek na dohodek. Marsikdo kriptovalute in poslovanje z njimi napačno razume ter posledično nepravilno uporablja v praksi, kar pa privede do marsikaterih nezaželjenih posledic.

 

Gospodarske razmere na tehtnici.

Vsekakor je moje mnenje, da bi se kriptovalute morale uporabljati bolj v namen zaščite, ker v nasprotnem primeru oziroma v primerih, ko se uporabljajo za nelegalne posle lahko vse skupaj privede do gospodarskega neravnovesja in postopnih slabših gospodarskih razmer v državi. Kriptovalute v praksi so v pozitivnih aspektih dokler je njihova zaščita dovolj močna, da zagotavlja varno uporabo in obstoj. Res pa je, da se bančniki in finančniki verjetno sprašujejo kam to dolgoročno vodi. Ali morda skrb, da bi monetarna politika prenehala dobivati svojo veljavo in obstoj ni odveč. Ali pa je morda čas, da se tudi ta prične prilagajati in spreminjati glede na razmere na sodobnih trgih. Vsekakor so spremembe v obtoku in je prav, da jih začnemo spremljati in se jim prilagajati, kajti za tako pomembna in globalno razsežna področja je potrebno veliko časa.

 

Facebook in Libra.

Na svetovnem trgu se je letos pojavila nova digitalna valuta poimenovana Libra. Sicer še v fazi razvoja in implementacije na trg, a vendarle mnogim že zbuja pozornost in tudi skrbi kako bo njen obstoj vplival predvsem na obstoječe monetarne in povezane gospodarske politike. Cilj valute Libra, njihovih ustanoviteljev ima globalni pomen in zastavljene širše razsežnosti. Delovala naj bi pod okriljem platforme in poslovanja Facebook.

 

Vse bolj kaže, da je prihodnost v virtualizaciji.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button