Šolski center Novo mesto se predstavi

Šolski center Novo mesto – šola učenja za življenje.

Šolski center Novo mesto je javni zavod, največji te vrste v Sloveniji, ki opravlja javno službo na področju srednješolskega splošnega izobraževanja, srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja, višješolsko izobraževanje ter dejavnost knjižnic.

INFORMATIVNI DAN 2015 na Šolskem centru Novo mesto v petek 13.2. in soboto 14.2. – Facebook dogodek

 

V sklopu Šolskega centra delujejo organizacijske enote.

 


Srednja strojna šola

Srednja strojna šola z MIC – strojništvo bo kakovostna, sodobno opremljena in ena vodilnih šol na področju strojništva v Sloveniji in širše ter ugleden partner gospodarstvu. S spoštljivimi medsebojnimi odnosi vzpodbujamo ustvarjalno učno okolje in skrb za vsakega posameznika ter razvijamo ekološko zavest.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Vizija Srednje elektro šole in tehniške gimnazije je s posebno skrbjo za kakovosten in sodoben pouk v sodelovanju z okoljem in s starši tudi v prihodnosti ustvarjati pogoje, v katerih bodo naši dijaki čim bolj optimalno razvili svoje zmožnosti bodisi za opravljanje poklica bodisi za nadaljnje izobraževanje, pri tem pa razvili občutek za sočloveka, solidarnost, sodelovanje in odgovorno opravljanje nalog. Ohraniti vodilni položaj na področju tehnike in naravoslovja v regiji in s svojimi uspehi postati prepoznavna šola v širšem okolju ter primerljiva z istovrstnimi programi v evropskem prostoru.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Srednja gradbena in lesarska šola

Vizija šole je, da dijak/dijakinja SGLŠ v letih izobraževanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji izobraževalnih programov, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


 Srednja zdravstvena in kemijska šola

Ustvarili bomo učečo se šolo, v kateri bomo s sodelovalno kulturo ustvarili pogoje za učenje in poučevanje, ki omogoča nenehno poklicno in osebnostno rast dijakov in strokovnih delavcev.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Srednja šola Metlika

Iščemo sled. Vendar ne hodimo po prehojeni poti, ampak utiramo svojo. In puščamo sled.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Enota za izobraževanje odraslih

Enota za izobraževanje odraslih – prizadevamo si, da bi bilo izobraževanje odraslih udeležencev izobraževanja čim bolj kakovostno in v skladu z načeli sodobne andragoške prakse; razširiti in poglobiti želimo sodelovanje z lokalnimi podjetji in izobraževalnimi institucijami, saj se zavedamo pomena povezave teorije s prakso; v naslednjih letih želimo postati glavni center za pridobitev poklicne in strokovne srednješolske izobrazba na področjih strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, lesarstva, kemije, farmacije, zdravstva, kozmetike, prometa in predšolske vzgoje na Dolenjskem.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Višja strokovna šola

Naša vizija je postati ena izmed najboljših višjih strokovnih šol v Sloveniji, prepoznavni tudi v evropskem merilu. Visoka povezanost z gospodarstvom in mednarodnim sodelovanjem nam omogoča kakovostno praktično izobraževanje študentov ter s tem vrhunske diplomante.

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Medpodjetniški izobraževalni center

Srednja strojna šola z MIC – strojništvo bo kakovostna, sodobno opremljena in ena vodilnih šol na področju strojništva v Sloveniji in širše ter ugleden partner gospodarstvu. S spoštljivimi medsebojnimi odnosi vzpodbujamo ustvarjalno učno okolje in skrb za vsakega posameznika ter razvijamo ekološko zavest. 123

Programi in trajanje izobraževanja.

 


Pomemben dosežek in praznovanje Šolskega centra Novo mesto.

S sloganom Zazrti v prihodnost smo zgradili most med preteklostjo in sedanjostjo smo 20. novembra 2013 v Športni dvorani Leona Štuklja s svečano akademijo praznovali 30 let Šolskega centra Novo mesto, 50 let Srednje zdravstvene šole v Novem mestu ter 140 let poklicnega šolstva na Dolenjskem. Ob praznovanju smo izdali jubilejni zbornik.

 

Vizija Šolskega centra Novo mesto.

Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kvalitetnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le-tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje.

…soustvarjamo šolo učenja za življenje…

Štefan David, univ.dipl.inž.
direktorKomentarji so izklopljeni.

Call Now Button