Učenje kot krožni proces

Učenje je vseživljenjski proces.

Učenje je vseživljenski proces, ki nam konstantno spreminja širino znanja ali obliko vedenja s trajnim učinkom. Vsekakor je to osebnostna izkušnja, individualni proces, zato morajo biti tudi vpogledi na pristope učenja temu prilagojeni. Nihče ne more tega narediti namesto nas kot samo mi sami. Lahko nam pomagajo inštruktorji oziroma učitelji, ki tovrsten proces z namenom dobro poznajo in razumejo. Skozi celotno potovanje učenja je potreben čas in potrpežljivost. Življenje je prav tako eno samo potovanje ob katerem pridobivamo raznovrstna spoznavanja. Zatorej pravimo, da se učimo celo življenje.

 

Učenje in njegovi pomembni dejavniki.

Poznamo štiri dejavnike, ki vplivajo na proces učenja. Prvi je fiziološki, se pravi telesno stanje, naše zdravje in počutje. Drugi dejavnik je na psihološki ravni, naše umske sposobnosti, navade in motivacija. Dostikrat pozabljen je tretji fizikalni dejavnik. S tem mislimo na našo neposredno okolje. Socialni dejavnik je četrti vpliv na proces učenja. Družina, šola in širše družbeno okolje imajo prav tako velik vpliv na potek procesa bodisi kot motnje ali veliko bolje da, kot motivacija.

 

Inteligentnost, enovita sposobnost ali skupek različnih inteligentnosti.

Inteligentnost ni nujno, da enovita sposobnost saj se v praksi večkrat pokaže, da je poudarjena na določenih področjih bolj kot na nekaterih drugih. Jezikovna, glasbena, telesno-gibalna, naravoslovna in še bi lahko naštevali. Obstaja razlikovanje tudi glede na dominantnost možganskih hemisfer, ki se delita na levo in desno stran. Ni zanemarljivo dejstvo, da na način in kakovost reagiranja zlasti čustvenega vpliva naš temperament, kot tudi dejavniki razvoja osebnosti, dednost, okolje, zorenje.

 

Učenje poznamo v različnih vrstah.

Spreminjanje organizma na osnovi izkušenj ter drugo vrsto, kot proces ustvarjanja znanja in raznih spretnosti. Ljudje se razlikujemo med sabo po edinstvenih osebnostih, zato je pomnjenje in pozabljanje in struktura spomina prav tako različna. Pri vsem tem je vsekakor pomembna izbira pravilne strategije globokega razumevanja za pridobivanje novega znanja in veščin. Sama strategija vpliva tudi na odnos do učenja samega kot tudi na sprejemanje odločitev in naša končna dejanja v praktičnem življenju. V veliko podporo in pomoč so nam razne tehnike in tehnologije. V današnjih časih gre lahko tudi velika zasluga sodobnemu prenosu informacij in podatkov. Seveda mislimo tu na internet za katerega moramo imeti pravilno razumenja in pravilen ter varen način uporabe. Pomembna je globalna učna perspektiva za učinkovito razumevanje, učenje in pomnjenje informacij.

 

Optimizacija učnega sistema je globalna vizija univerzuma.

Trenutno integriran učni sistem teži k neprestanemu izboljševanju oziroma optimizaciji. Gledano s strani učenca kot učitelja. Razviti učni sistem se skozi čas nenehno izboljšuje in inovira tako za začetnike kot tudi za napredne posameznike z vidika strategij, organizacije in orodij. Vitalno potrebni so vsekakor fleksibilni in individualni pristopi ter aktivno sodelovanje z vseh udeleženih strani.

 

Ali ste vedeli?

Povprečni odrasli človek prebere 200 besed na minuto, študent 325 besed na minuto medtem, ko je bil postavljen rekord 4.700 prebranih besed na minuto. Ta končni rezultat se vsekakor izboljša s prakso. Vendar je zanimivo tudi to, da je polovico prebranega pozabljeno oziroma izgubljeno čez noč.

 

Učenje dodaja vrednost, znanje pa obogati.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button