Zapeljite varno v zimo

Obvezna zimska oprema! Je vaš jekleni konjiček pripravljen na zimo?

V obdobju med 15.11. in 15.03. je v Sloveniji obvezna uporaba zimske opreme za vsa motorna vozila. V primeru zimskih razmer tudi pred oz. po tem datumu. Predpisi o zimski opremi omogočajo uporabo zimskih in pod določenimi pogoji tudi letnih pnevmatik. Za varno in zanesljivo vožnjo pa so na vozilih priporočene zimske pnevmatke.

 

 

Pravilnik o delih in opremi vozil.

20. člen

(zimska oprema vozil)

(1) Zimsko opremo motornih vozil kategorij M(1), N(1), L(5)e, L(6)e in L(7)e sestavljajo:

– zimske pnevmatike na vseh kolesih ali

– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

(2) Zimsko opremo motornih vozil kategorij N(2), N(3), M(2) in M(3) sestavljajo:

– zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali

– poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

(3) Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.

(4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«.

(5) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena pnevmatik najmanj 3 mm. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

– R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal;

– R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver;

– R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče;

– R3 626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

(6) V cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati pnevmatik z žeblji.

Vir: Pravilnik o delih in opremi vozil

 

Test pnevmatik.

Za pametno izbiro si oglejte AMZS test 32-tih zimskih in celoletnih pnevmatik.

 

Kazni in pa predvsem varnost v prometu.

Za neupoštevanje zakona glede zimske opreme se voznika po zakonu kaznuje z denarno kazen. V primeru povzročitve prekrška onemogočen promet pa se poleg denarne kazni voznika kaznuje še z kazenskimi točkami.

 

Ustrezno pripravite svoje jeklene konjičke za prihajajoče zimske razmere in od doma zapeljite varno.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button