eRačun za proračunske uporabnike

eRačun, obveznosti in kako začeti?

S pričetkom novega leta 2015 se bo poslovanje s fizičnimi ter pravnimi osebami kot javnimi organizacijami prilagodilo sodobni informacijski in mobilni tehnologiji. Nov način poslovanja elektronskih računov (eRačun) je enostavnejši, cenejši, ekološki, hitrejši ter uporabniku prijaznejši. Seznam izdajateljev eRačunov.

 

 

 

Proračunski uporabniki morajo tako od 1.1.2015 dalje obvezno:

Seznami registra proračunskih uporabnikov (RPU).

 

Kaj je eRačun?

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje klasični račun v papirnati obliki.

 

Kakšne so prednosti eRačuna?

 

Kaj sestavlja eRačun?

 

  Kako lahko pravne in fizične osebe pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom?

 

Kako poteka izmenjava eRačunov prek spletne aplikacije UJPnet?

eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajat le prek UJP (enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov).

 

Kako do eRačuna?

Vključitev v prejemaje eRačunov (KUPCI).

Proračunski uporabniki na vstopni strani UJP net izpolnite in oddajte Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje eRačunov.

Kaj morate narediti?

Vključitev v izdajanje eRačunov (DOBAVITELJI).

Proračunski uporabniki izpolnete Vlogo za posredovanje izdanih eRačunov.

Kaj morate narediti?

 

Kakšni so stroški izmenjave eRačunov?

Cenik izmenjave eRačunov.

 

Obvezno je testiranje izmenjave eRačunov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet pred vključitvijo v produkcijsko okolje.

Dostop do testnega servisa Beta UJPnetB2B:

 

UJP omogoča vlaganje eRačunov v elektronsko hrambo vsem proračunskim uporabnikom, ki nimajo zagotovljene svoje elektronske hrambe.

Vloga za vključitev v sistem zajema in hrambe računov v elektronski obliki.

 

Javna uprava (kupec in dobavitelj) bo z 1.1.2015 prejemala izključno eRačune.

 

Vir: www.ujp.gov.si

 

Dobrodošli v svet digitalnega poslovanja.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button