Globalni pro humanizem nove dobe

Humanizem, zmes tradicije in inovacij.

Humanizem ali z drugimi besedami človeškost je kulturno-idejna smer, ki je v zgodovini že pozitivno vplivala na različna področja svetovnega delovanja. V ospredju te ideologije je človek oziroma v ospredju je bistvo človeka in njegovi pozitivni vplivi. Poudarja individualizem in plemenito človečnost, človeka kot razvito intelektualno bitje. Je filozofsko in literarno gibanje, kjer je človek središče vsega, povezan v celotno svetovno družbo.

 

 

Posvetni humanizem, usmeritev in svetovni nazor.

Posvetni humanizem je filozofska usmeritev in svetovni nazor, ki priznava kot najvišjo vrednoto pravico človeka do razvoja svojih pozitivnih kakovosti in iskanju svoje sreče.

 

Humanizem za razvoj človeških sposobnosti.

Humanizem spodbuja razvijanje človeških sposobnosti in temelji na izobraževanju, ki nam nadalje omogoča konstantni, trajnostni razvoj. Temelji na spoštovanju človeka in na njegove temeljne humanistične pravice. Več kot očitno je, da je tehnologija in znanost v zadnjem času napredovala do neslutenih razsežnosti, za to pa gre zasluga in zahvala intelektualnem nivoju človeštva. Morda nam prav humanizem nove dobe ponuja pred vrati potrebno revolucionarno moč za vsestranski globalni razcvet. Pri tem je temeljnega pomena izobraževanje in k človeku usmerjena miselnost. Vsekakor je izredno pomembno izobraževanje naših otrok, saj ti predstavljajo ne samo njihovo ampak tudi našo prihodnost. Pri tem nam je lahko zgodovina koristna lekcija in temelj za nadaljni trajnostni globalni razvoj.

 

Humanistična psihologija podpira človeka kot celoto.

Humanistična psihologija predvsem podpira človeka kot celoto in kot intelektno sposobnega za napredek, rast in razvoj. V zgodovini je v okviru te ideologije vera bila v ozadju, danes pa že vsi vemo, da je duhovna rast prav tako pomembna za harmoničen kompleksni razvoj človeka kot celote. Verjetno bi bilo dobro, da bi se ta dva dela med sabo logično zdravo prepletala. Človek lahko popolno deluje, če ima odprto sposobnost fleksibilnosti in možnost kombiniranja različnih potrebnih potencialov. V zdravi meri seveda. Kaj je zdrava mera bi moral presoditi vsak posameznik pri sebi ob upoštevanju skupne človeške vrednosti in zmožnosti vsestranske miselnosti.

 

Humanizem za boljši danes in jutri.

V kolikor bi se na svetu vzpostavila želja po tovrstnem novem delovanju v okviru humanistične ideologije, ki podpira doživljanje občutkov in razmišljanje ter delovanje v skladu zmogljivosti vsake osebe, da se uresniči kot posameznik za skupno dobro celotne družbe je potreben celovit nov političen program. Humanizem kot je poznan iz zgodovine sicer še nikoli ni zares dobil priložnost za razcvet. Vendar obstaja možnost, da avtentična in resnična osebnost, ki izbere sebe in svobodo ter pri tem nenehno sama sebe presoja v kombinaciji z znanstvenimi in literarnimi dejavnostmi, doživi popoln razcvet. Ne samo gledano iz vidika posameznika ampak tudi globalno. Tovrstno gibanje dosega uspehe, ker ideologija temelji predvsem na pozitivnih vplivih in je zmes tradicije ter inovacij za razvoj človeških vrednot, etike in trajnostni razvoj, napredek. Opiranje na zgodovino a odprto za novosti.

 

Je morda prišel čas za novi globalni pro humanizem.Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button