Informacijska varnost za svetlo prihodnost

MPGROUP.si - agencija za marketing in oglaševanje

Informacijska varnost je ključ za pozitiven razplet in napredek.

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo in podobno. Cilj informacijske varnosti je zagotavljanje varnosti in varovanje tako podatkov kot računalniških sistemov in njihove zaupnosti z različnimi mehanizmi zaščite in načini preprečitve. Z vsesplošnim intenzivnim razvojem so se začeli množiti podatki in informacije med katerimi so velike količine tudi zaupne narave bodisi vezano na podjetja in organizacije kot tudi na povprečne domače uporabnike. Globalno smo postali masovna informacijska družba, danes prevladujoča za katero je značilna uporaba informacijske tehnologije in ima širšo vlogo tako pri ekonomiji kot tudi na družbi na splošno. Koncept informacijske družbe se je razvil sorazmerno z rastjo pomembnostjo vloge tehnologije in informacije v sodobni družbi. Zaradi varnosti predvsem informacije je s tem dobila poudarjen pomen informacijska varnost.

 

Informacijska varnost in vsesplošni razvoj v koraku s časom.

Velik delež k razvoju je botrovala nova tehnologija, obsežen delež pripada širši uporabi interneta, mreže povezav računalniških tehnologij in ljudi svetovnega aspekta. Danes je uporabnikov spleta preseglo vse meje mogočega v primerjavi z izpred še ne tako veliko let nazaj. S tem so se praktično vsem nam odprla mnoga katera vrata, nove možnosti, poti do novih znanj, zanimivih in zabavnih načinov na primer pri delu, izobraževanju ali pa preprosto za popestritev našega časa. Vendar kot vsaka zgodba ima tudi ta dve plati. Z rastjo, širitvijo informacijskega delovanja v poslovnem svetu in osebnem življenju smo postali ranljivi na povsem drugačen način kot včasih. Dobili smo virtualne svetove, kjer nam preti različen kibernetski kriminal, kot je kraja identitete, socialni inženiring ter ostale problematične nevarnosti na spletu.

 

Zasebnost, varnost identitete in osebnih podatkov na spletu.

Vsi posedujemo občutljive osebne podatke in informacije, ki nam kreirajo lastno identiteto. Glede na to, da živimo v sodobni informacijski družbi, vsakodnevno in praktično povsod uporabljamo računalniško tehnologijo so ti elementi napisani, shranjeni v določenih podatkovnih medijih. Zaradi olajšanja dela in prenosa je te mogoče prenašati tudi preko digitalnih medijev, spleta. In tu se pojavi vprašanje zasebnosti in varnosti tovrstnih podatkov ter informacij. Na eni strani imamo sisteme varovanja informacij na drugi strani pa človeški faktor. In obe strani imata luknje oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na stopnjo ranljivosti. Pojavil se je problem zasebnosti in zaupnosti podatkov ter informacij. Gledano iz stališča domačega uporabnika se je pojavil problem zasebnosti identitete predvsem zaradi narave občutljivih osebnih podatkov in delitev le teh na spletu, ki vemo ima svetovni doseg. Ranljivost gledano iz stališča informacijske varnosti imamo tu predvsem računalniške sisteme, vendar se v zadnjem času kaže rast in povečane možnosti ranljivosti pri ljudeh samih. Varstvo osebnih podatkov je v Sloveniji poleg ustave urejeno tudi s posebnim zakonom, Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v zasebnost. Če omenim, so biometrične značilnosti posameznika prav tako občutljivi osebni podatki. S hitro rastjo uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij se povečujejo tudi možnosti zlorab osebnih podatkov. Zadnje čase je zelo aktualna uporaba storitev računalništva v oblaku. Glede na trend je velika verjetnost pričakovati še porast v tovrstno obliko delovanja z vidika tehnologije. Vendar se vzbujajo pomisleki in dvomi glede skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Gre za tveganja povezana z iznosom podatkov in informacij v tretje države pri čemer se lahko izgubi nadzor nad njimi. Vprašljivo je zavarovanje, varstvo in na koncu tudi razpoložljivost. Na tem področju zakonodaja še ne ureja vseh potrebnih določil zatorej se svetuje previdnost ob uporabi tovrstnih storitev.

 

Zgodba s svetlim in pozitivnim razpletom.

Glede varnosti in zaščite osebnih podatkov na spletu lahko največ naredimo sami, tako da smo podkrepljeni z znanjem o internetu na splošno, da smo ozaveščeni o morebitnih tveganjih, nevarnostih in grožnjah, s čim lahko preprečimo ali minimaliziramo posledice. Zagotovo lahko rečemo, da vsi uporabniki spleta smo potencialne tarče raznih spletnih groženj, vsi smo izpostavljeni tveganju in morebitnim zlorabam informacijskih virov. Ob lastnem prizadevanju in zagotavljanju varnosti in zaščite na spletu se sicer stopnja tveganja zmanjša, vendar si še ne moremo zagotoviti popolne zaščite in brezbrižne varnosti. V vsakem sistemu in tudi v informacijskem sistemu se vedno najde najšibkejši člen oziroma ranljiva šibka točka. Incidente kot so spletni vdori, kraje ne moremo preprečiti, lahko pa jih omejimo z raznimi varnostnimi kontrolami. Največje orodje v boju s spletnimi nevarnostmi je znanje o internetu, osveščenost in ustrezna varnostna programska oprema. Za ta namen obstajajo določena priporočila varnostnih kontrol za domačega uporabnika.

 

Digitalni svet nam ponuja raznolike pozitivne možnosti.

Veliko je prednosti informacijske-komunikacijske tehnologije, olajša nam vsakdanje delo, učenje naredi zabavno, omogoča raziskovanje, nekomu reši življenje. Ljudje smo družbena bitja in potrebujemo medsebojno komunikacijo, in možnosti za to so na primer spletna socialna omrežja, ki nam danes prav dobro servirajo. Prihodnost je nepredvidljiva, tehnologija spremenljiva, trenutki so dragoceni, odvisnost od informacijsko- komunikacijske tehnologije prevelika, da bi tvegali. Vendar varnostne luknje so in verjetno vedno bodo. Zatorej so večja osveščenost na področju kako zagotoviti informacijsko varnost tako v poslovnem svetu kot tudi pri domačih uporabnikih. To je naše najboljše orožje v boju z virtualnimi nevarnostmi. Pri tem ne smemo pozabiti na mlajše generacije, ki odraščajo v digitalnem svetu. Dvignimo stopnjo zavedanja in osveščenosti uporabnikov spleta, zvišajmo vrednost zasebnosti in osebnih podatkov. Naj bo digitalna prihodnost svetla točka za razvoj in napredek tudi za vse naslednje generacije.

 

Za pozitiven digitalen pogled v prihodnost.Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button