Motivacija, le kam bi brez nje

Motivacija, psihološki element.

Motivacija je psihološki element, ki spodbuja organizem k delovanju tako na fizičnem kot tudi na psihičnem nivoju. Je neustavljiva sila, stanje zavesti in nivo modrosti življenja. Je močno orodje, ki nas navdihuje in nam predstavlja gonilno silo za delovanje. Je nekaj, kar v nas obstoja že od rojstva in predstavlja plamen, gonilno silo življenja. Vsekakor se je lahko zavestno naučimo izboljšati in uporabljati v vsakdanjih podvigih.

 

 

Motivacija in proaktivnost.

Motivacija sproži v nas raznovrstne aktivnosti in s kančkom dodane proaktivnosti nam pomaga razjasniti cilje, želje, potrebe ter nas spremlja in vodi na poti do le teh. Ko omenjamo aktivnosti pa ne mislimo, da je nujno samo na fizični ravni saj nevidno vzporedno potekajo nevidne sile, psihičnega in umskega izvora. Vse to je povsem normalno in potrebno za rast in razvoj posameznika ter družbe v celoti. Motivacija sproži delovanje v določenem naravnem načinu, ki nam je pisan na kožo. Način, ki ga posameznik v tistem trenutku, situaciji razume in lahko upošteva ob vseh obstoječih internih in eksternih faktorjih. Motivacijo uporabljamo predvsem za uspešno premagovanje ovir. Pri tem si lahko pomagamo z raznimi pripomočki in raznovrstnimi načini, ki so nam v današnjem času na voljo. Na nas pa je, da izberemo sebi najbolj primernega.

 

Za dežjem vedno posije sonce.

Velja si zapomniti, da nas ne povesi teža, ampak nas povesi način kako to težo nosimo. Vedno je pomembna pokončna drža tako fizična kot psihična. Mnogi pa prisegajo na veliko mero domišljije, ki je zelo bogat dodatek k motivaciji. Ko govorimo o motivaciji ponavadi to samoumevno razumemo kot nek zunanji vpliv, se pravi, da nas motivira naša posredna in neposredna okolica, vendar v realnosti mnogokrat hitro ugotovimo, da je potrebna tudi velika mera samomotivacije. Motivacija, ki izvira v naših glavah, umu. Nemalokrat se nam v življenju zgodi, da moramo večkrat uporabiti veliko mero motivacije pri premagovanju porazov in ovir, ki so povsem normalen del življenjskega ciklusa. Tako da, motivacija nam služi pri doseganju (naj bo) pozitivnih ciljev in pri tem ne smemo pozabiti, da smo včasih primoreni stopati v majhnih korakih naprej, kar seveda nikomur ni enostavno.

 

Humano delovanje vsakega posameznika.

Ob vsem tem proaktivnem delovanju kot posamezniki v svetu celote, pa tiči morda prav nova priložnost. Ob upoštevanju humanosti, kulturi in tolerantnem ter pozitivnem, produktivnem, konstruktivnem gibanju seveda. Volja, zavzetost, samokontrola, disciplina naj bodo vodilne vrline. Včasih je potreben tudi izklop in odstranitev vseh stvari, za katere čutimo, da nam ne služijo več. Prav tako je pomembna percepcija motivacije vsakega posameznika. Velja si zapomniti, da je bolje biti slab original kot dobra kopija. Vedno glejmo s svojimi očmi, kajti vsake oči imajo svojevrsten pogled.

 

Pripomočki in načini aktiviranje motivacije.

Pripomočki in načini, ki nam pomagajo aktivirati motivacijo in samomotivacijo so energijske vibracije. Pri tem mislimo predvsem na glasbo, vizualizacijo, razna besedila, misli, citate, pozitiven samogovor, nekateri se obračajo na številke, horoskope in podobno. Pozitivno energijsko vibracijo nam lahko poda tudi neposredna okolica, visoko razvito stanje zavesti, lastna samokontrola ter harmonija med emocijami in razumom. Pozitivno k temu pripomore tudi uravnotežena prehrana.

V življenju je pomembno, da vsak posameznik najde svojo strast. To je tisto reč, ki ga žene naprej k rasti in razvoju, do boljših rezultatov postavljenih ciljev. Če delujemo za dober in pozitiven namen dostikrat ni enostavna pot vendarle na koncu, ko dosežemo kar smo si zastavili, je to tisto kar nam poda največje zadovoljstvo in osebno izpopolnitev.

 

Motivacija je neustavljiva sila, plamen življenja.Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button