Nova EU Splošna uredba o varstvu podatkov

Nova EU Splošna uredba o varstvu podatkov.

Nova EU Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR (ang. General Data Protection Regulation), ki se bo začela uporabljati 25. maja 2018, je reforma evropskega prava s področja varstva osebnih podatkov. Posodobljena in prenovljena uredba bo zamenjala stare nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov. To področje bo po novem enotno urejeno po celotni Evropski uniji. Rok za uporabo vseh njenih določil in prenos le teh v nacionalno zakonodajo je dve leti. V Sloveniji bo nova enotna EU uredba zamenjala Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1.

 

Katere so pomembnejše novosti?

 

Vplivi in spremembe v poslovnih politikah.

Nova EU Splošna uredba o varstvu podatkov se bo tako dotaknila in povzročila spremembe ne samo pri posameznikih katerih podatki se zbirajo temveč tudi pri vseh podjetjih in organizacijah, ki te zbirke hranijo, prenašajo in obdelujejo. Vsako poslovanje bo tako moralo biti v skladu z novo zakonodajo kar pomeni, da bo to vplivalo na pomemben del poslovne politike o poslovanju. Spremembe bodo potrebne pri vseh internih pravilih, ki se dotikajo varovanja osebnih podatkov. Prav tako bodo potrebni posodobljeni ukrepi za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter ob vsem tem pripraviti primerno oceno tveganja. Skratka praktično v vseh podjetjih in organizacijah bo nova EU uredba vplivala na Varnostno politiko informacijskega sistema. Omenjena reforma je še posebej bila potrebna zaradi hitrega razvoja sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in digitalizacije gospodarstva. V praksi so tako sedaj potrebni novi varnostni mehanizmi, ki ščitijo pred varnostnimi incidenti in kibernetskim kriminalom.

 

Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica posameznikov.

Nova EU Splošna uredba o varstvu podatkov pa v praksi še ne prinese avtomatične 100% varnosti osebnih podatkov posameznikov. Vsekakor je pohvalno in pozitivno, da je na tem področju prišlo do reforme, ki je bolj prilagojena na trenutno stanje pri zbiranju, arhiviranju in obdelavi osebnih podatkov. Določene so nove pravice posameznikov v vezi njihovih osebnih podatkov na drugi stani pa tudi obveznosti ter ostrejše sankcije ob morebitnih kršitvah. Pri vsem tem pa ne smemo prehitro pozabiti, da v vsaki situaciji obstajajo tveganja in ranljivosti, tako da je še vedno potrebno v praksi prej prebrati kaj bomo na primer potrjevali. Veliko kar lahko sami pripomoremo k tem, da bo nova zakonodaja na tem področju učinkovitejša je to, da smo obveščeni, se tudi sami informiramo in v praksi uporabljamo lastno pamet.

 

Človek v svetu črk in številk.Komentarji so onemogočeni.

Call Now Button